Close

Projectmanager – WomanLink. Grootste succes: Helder communicatiebeleid en uitvoering

WomanLink: versterkt de positie van vrouwen in de regio Alkmaar

WomanLink heeft als doel inspirerende en creatieve vrouwen met elkaar persoonlijk en professioneel te linken om de positie van de vrouw te bespreken en deze  positie te versterken. De verbondenheid tussen vrouwen wordt op deze manier vergroot en het netwerk zelf creëert bewustwording in de (online en offline) omgeving.

WomanLink bestaat al 10 jaar en nu werken wij, Mena Leila Kilani en ik, als Projectmanager aan de nieuwe koers van WomanLink.
– Online (website en social media update houden, nieuwsbrief)
– Offline (organiseren evenementen, meetings en inspiratie events, Internationale Vrouwendag, WomanLink Festival)
De oprichting van het éérste WomanLink Festival was in 2017 ook een heugelijk feit. Resultaat: grotere herkenbaarheid en zichtbaarheid van het regionale platform en dit platform helpen verbinden aan de thema’s rondom Internationale Vrouwendag. Het uitbreiden en behouden van het netwerk en goed contact met samenwerkingspartners.