Close

Projectmedewerker Fundraising event, GAS!Fabriek. Grootste succes: Stabiele en fijne ondersteuning

Het erfgoed van de Gasfabriek willen we behouden, herstellen en ontwikkelen door het op een verantwoorde en toekomstbestendige manier te benutten. Onder andere door het aanbieden van activiteiten die een maatschappelijke meerwaarde biedt voor jong en oud en omgeving. Hiervoor is het Fundraising event georganiseerd in 2016.

De doelstelling is: Het ontsluiten van de geschiedenis van het voormalige gaswinnigsterrein en het daar op laatste overgebleven pand dat nog herrinerd aan het industriële verleden van de Stad. Door het open te stellen en weer toegankelijk te maken voor het brede publiek met inbegrip van het ontwikkelen, faciliteren en organiseren van (educatieve) activiteiten (mede) gericht op het vergroten van de kennis en het bewustzijn over de geschiedenis van de Gasfabriek.